';

Servicii de laborator

1. Teste de grupă sanguină

Efectuăm teste de grupă rapide marca Alvedia, testele cu cea mai mare acuratețe a rezultatelor.

TESTAREA GRUPEI SANGUINE LA CAINE

 • Se recomandă testarea grupei sanguine și a primitorului și a donatorului – înainte de prima transfuzie
 • Testele de grupă se efectuează pentru grupa sanguină DEA 1 (singura grupă pentru care există teste rapide disponibile)
 • Chiar dacă anticorpii împotriva grupei DEA 1 nu sunt anticorpi naturali (înnăscuți) – imunizarea animalului poate conduce spre o reacție hemolitică acută în cazul transfuziilor ulterioare.

Testele de grupă Alvedia sunt ușor de utilizat – se obține un rezultat cert în maxim 5 minute. Proba este reprezentată de sânge integral recoltat pe EDTA.

În cazul unei transfuzii ulterioare (la aproximativ 4-7 zile de la prima transfuzie) se recomandă a se efectua testul de compatibilitate înainte.

TESTAREA GRUPEI SANGUINE LA PISICĂ

La pisică se identifică două tipuri de antigene (A și B) ce alcătuiesc sistemul AB, care cuprinde 3 grupe sanguine: A, B și AB.

De reținut: pisicile, față de câini, au anticorpi naturali (înnăscuți) împotriva antigenului opus, fapt ce impune obligativitatea determinării grupei sanguine înainte de prima tranfuzie.

Testele de grupă Alvedia sunt ușor de utilizat – se obține un rezultat cert în maxim 5 minute Proba este reprezentată de sânge integral recoltat pe EDTA.

2. Teste de compatibilitate

Recomandăm verificarea compatibilității înainte de orice transfuzie între donator și primitor

Este obligatorie, însă, în toate cazurile în care se repetă tranfuzia la un interval mai mare de 4-7 zile de la prima transfuzie. Exista 2 metode: verificarea compatibilității pe lamă și cu ajutorul testelor rapide.

 

1. VERIFICAREA COMPATIBILITĂȚII PE LAMĂ

Este metoda cea mai rapidă, la îndemâna oricui, dar cu un grad redus de siguranță

După centrifugarea probelor se efectuează în 3 etape:

a) PROBA DE COMPATIBILITATE MAJORĂ DIRECTĂ: detectează Ac Anti-eritrocitari din sângele primitorului

 • 2 picături de plasmă primitor + 1 picătură de eritrocite donator

b) PROBA DE COMPATIBILITATE MINORĂ DIRECTĂ: detectează Ac Anti-eritrocitari din sângele donatorului

 • 2 picături de plasmă donator + 1 picătură de eritrocite primitor

c) VERIFICAREA AUTOAGLUTINĂRII: 

 • 2 picături de NaCl + 1 picătură de eritrocite primitor

 

2. VERIFICAREA COMPATIBILITĂȚII UTILIZÂND TESTELE RAPIDE

Testele rapide Alvedia pentru crossmatch sunt disponibile la Hemopet Blood Bank.

3. Teste Coombs

Testul Coombs sau testul antiglobulinic direct (DAT) are ca scop detectarea imunoglobulinelor de pe suprafața eritrocitelor primitorului. Testul Coombs este adesea folosit pentru diagnosticul anemiilor hemolitice mediate imun (AHMI sau IMHA) la câine. Medota imunocromatografică se bazează pe detectarea prezenței IgG și IgM sau/si a complementului C3 de pe suprafața eritrocitelor. Un răspuns pozitiv arată prezența anticorpilor autoimuni.

4. Examene microscopice & teste rapide paraziți

 • Oferim un set de teste rapide și efectuăm examene microscopice ale picăturii de sânge în scop de diagnostic sau de rutină.
 • Examen microscopic al picăturii de sânge
 • Examen microscopic al frotiului de sânge
 • Test IDEXX SNAP 4DX PLUS
 • Test IDEXX SNAP FIV/FeLV Combo

5. Analize de laborator – hemoleucogramă și biochimie sangvină

6. Centrifugare pungă de sânge

Punem la dispoziția medicilor veterinari posibilitatea de a centrifuga unitățile de sânge recoltate în propriile clinici.
Aceste servicii sunt puse la dispoziție doar în timpul programului clinicii cu un telefon în prealabil